Privacy policy

Belartisan is begaan met uw online privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

De door u verstrekte persoonsgegevens (die u via een e-mail, online formulieren, reguliere post, telefoon of fax verstrekt) worden opgenomen in een bestand van Belartisan. De gegevens in dit bestand worden enkel gebruikt om u te informeren over onze activiteiten en aanbiedingen.

Belartisan kan samenwerken met zorgvuldig geselecteerde organisaties of bedrijven om u informatie over kwaliteitsvolle artisanale producten toe te sturen of om gerelateerd marktonderzoek uit te voeren. Deze organisaties ontvangen uitsluitend de gegevens die ze nodig hebben om hun taak correct uit te voeren. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan u deze wens kenbaar maken per mail.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kan u contact opnemen met Belartisan, Boshoek 343, 2530 Boechout of via info [at] belartisan.be.